R-25-09-11-d0708-Celler-Hengstparaden

Landgestuet celle 2011

hengstparaden

uniform

R-25-09-11-d0708-Celler-Hengstparaden